لزوم تشکیل شورای دیپلماسی اقتصادی

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نشست تعامل اقتصاد و رسانه، نقش و کارکرد رسانه در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، آینده نگری روابط ایران و عراق و ابعاد دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی هنر استفاده از ابزار اقتصادی در جهت منافع سیاســی و چگونگی اســتفاده از ابزار سیاسی در جهت اقتصاد کشور است.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مطالعات نشان داده است دیپلماسی اقتصادی رابطه مستقیم بین روابط استراتژی تجاری اقتصادی با توسعه و امنیت کشورها دارد به طوری که در کشورهای توسعه یافته درآمد حاصل آنها از بازرگانی به تولید ناخالص داخلی ۸۰ درصد به بالا و در کشورهای در حال توسعه حدود ۵۰ درصد و در کشورهای عقب افتاده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.آلاسحاق ادامه داد: بنابراین نحوه حضور در روابط اقتصادی دنیا نقش مؤثری در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد و بنابراین لازم است بررسی شود که از بعد انقلاب جایگاه ما در این حوزه چگونه بوده است که متأســفانه در این حوزه یعنی جایگاه ما در دیپلماسی اقتصادی آن چیزی نیست که باید باشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *