مصاحبه مطبوعاتی مدیرعامل، رونمایی از موشن گرافی كریدورشمال جنوب، حضور استاندار گیلان وعقد سه تفاهم نامه همكاری بود

مرجان عباس زاده-گیلان| در ســومین روز نمایشگاه ایران اکسپو؛ دومین تفاهم نامه با گروه سرمایه گذاری غدیر فی
مابین مدیران عامل دو مجموعه جهت سرمایه گذاری در طرح های مسکونی، تجاری،اداری، گردشگری منطقه؛ منعقد شد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی، ســومین
روز از ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ،۱۴۰۳ غرفه این سازمان محل رویدادهای
متنوعی من جمله مصاحبه مطبوعاتی مدیرعامل، رونمایی از موشــن گرافی کریدور شمال
جنوب، حضور استاندار گیالن تا عقد سه تفاهم نامه همکاری بود.
محمد ســجاد ســیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در گفت وگوی
مطبوعاتی به بیان مهمترین دستاوردهای یک سال اخیر منطقه متبوع خود، برنامه های پیش
روی جهت بهره برداری حداکثری از اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری کشور
و طرح های توسعه ای منطقه آزاد انزلی جهت افزایش توانمندی های صادراتی، فعال سازی
کریدورهای بین المللی عبوری و ارتقای سطح همکاری های بین المللی کشورمان پرداخت.
در ادامه این برنامه تیزر موشن گرافی معرفی نقش منطقه آزاد انزلی در کریدور شمال جنوب
رونمایی شد، ویدئویی که به تبیین جایگاه راهگذر مزبور در معادالت بین المللی و نقشی که
این سازمان در افزایش مناسبات تجاری و ترانزیتی کشورمان بر بستر کریدور مزبور می تواند
ایفا نماید، می پردازد. بنابراین گزارش اسدا…عباسی استاندار، معاون اقتصادی استانداری،
ناظر گمرکات استان و جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با
حضور در غرفه این منطقه با مدیرعامل سازمان در خصوص فرصت های هم افزایی میان نهادی
جهت گسترش مراودات بین المللی استان گیالن و دیپلماسی اقتصادی کشورمان تبادل نظر
کردند.از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی سه تفاهم نامه در سومین روز نمایشگاه منعقد
نمود که نخســتین آن تفاهم نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد چابهار بود که در راستای
افزایش نقل و انتقال کاال در مســیر کریدور شمال جنوب و استفاده از ظرفیت های حمل و
نقلی دو طرف، و همچنین تأسیس شرکت های بخش خصوصی دو منطقه به امضای مدیران
عامل دو سازمان رسید. دومین تفاهم نامه نیز با گروه سرمایه گذاری غدیر فی مابین مدیران
عامل دو مجموعه جهت ســرمایه گذاری در طرح های مسکونی، تجاری،اداری، گردشگری
منطقه؛ منعقد گردید و در نهایت ســومین تفاهم نامه نیز از سوی معاون توسعه اقتصادی و
سرمایه گذاری سازمان با شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی به منظور احداث واحد تولیدی
مواد غذایی، امضاء شد. گفتنی است سومین روز نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو، غرفه این
ســازمان میزبان سرمایه گذارانی از کشورهای مالزی، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و
چین بود که برای سرمایه گذاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور با معاونین ومدیران
سازمان به گفتگو پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *