معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید وتلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *