مهار رشد نقدینگی در دولت سیزدهم

تورم هــای دورقمی و مســتمر را میتوان به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های روی میز سیاست گذاران اقتصادی کشور عنوان کرد؛ چالشی که نزدیک به 5 دهه است گریبان اقتصاد ایــران را گرفته و متهم ردیف اول تــورم دورقمی و ماندگار کشــور در روند بلندمدت را می توان ایجاد توان خرج کردن فراتــر از تولید در اقتصاد معرفی کرد؛ البته این گزاره معطوف به روند بلند مدت تورم اســت و در جهش های مقطعی تورمی عوامل دیگری همچون جهش های نرخ ارز نقش قابل توجهی داشته اند. بنابراین برای درمان بنیادین تورم در کشور باید رشد نقدینگی مهار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *