مهمترین چالش آب گره زدن آن به اقتصاد است

عباس کشــاورز به چالش های آب در بخش کشاورزی و دیگر مصارف کشــور اشاره و اظهار کرد: شورای عالی آب در ســال ۱۴۰۰ برای مصارف بخش های مختلف سهمیه تعیین
و ســهم آب مصرفی کشاورزی را ۶۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد، این در شرایطی است که سطح زیر کشت محصولات دائم ما یعنی باغبانی و جنگل و از این قبیل از ۱.۹ میلیون هکتار
به ۲.۵ میلیون هکتار رسیده است و چیزی معادل ۶۰۰ هزار هکتار افزایش داشته است. وی ادامه داد: این در حالی اســت که بخش زراعت کشور که معمولا هم به کم آبی مقاوم تر است ۱۰۰هزارهکتارافزایش داشــته است، در واقع یکی از دلایل کسری منابع آبی کشور همین توسعه های بخش کشاورزی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *