نخستین خودروی اقتصادی، سال آینده در راه بازار ایران

نخستین خودروی اقتصادی داخلی مقرر است با همکاری گروه خودروسازی ســایپا و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1۴02راهی خیابانها و جادههای کشور شود. در جریان نخستین روز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعــات، لــوازم و مجموعه هــای خودرو در محــل دائمی نمایشــگاههای بین المللی تهــران، تفاهمنامه همکاری برای تولید خودروی اقتصادی بین گروه خودروسازی سایپا و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید. این تفاهمنامه با مدل تجاری همکاری جدید بین زنجیره تامین و خودروساز و پیاده ســازی رده بندی در قطعه سازی امضا و مقرر شد تکوین محصول نهایی با رویکرد قیمت هدف توسط کنسرسیومی متشکل از قطعه سازان منتخب رده یک و تحویل بسته قطعات منفصله و تولید در گروه سایپا با مشارکت در طراحی انجام شود. این تفاهم نامه بــه امضای «عبــدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، «محمدعلی تیموری» مدیرعامل سایپا و «آرش محبینژاد» و «مهدی مطلبزاده» به نمایندگی از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور رسید.در این زمینه، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: کیفیت یک بحث فراگیر است و با همکاری خودروساز، قطعه ساز، مصرف کنندگان و افرادی که به ارائه خدمات می پردازند، کیفیت جامع حاصل خواهد شد. «منوچهر منطقی» گفت: مطابق بررسی های وزارت صنعت، در جهان انجمنهای قطعه ســازی در موضوع کیفیت نقش ویژه ای دارند و بر همین اساس مذاکرهای با قطعه سازان کشور برای ایفای نقش کلیدی در این زمینه آغاز شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *