نرخ تورم سالانه در دی ماه به 3.46 درصد رسید

بنابر اعلام مرکز آمار ایــران تورم ســالانه دی ماه برای خانوارهای کشور با 3.1 درصد افزایش به 3.46 درصد و تورم نقطه ای نیز با 8.2 درصد افزایش به 3.51 درصد رسیده است. مرکز آمار ایران اعلام کرد در دی ماه امسال نرخ تورم نقطه ای ، با 8.2 درصد افزایش نسبت به آذرماه، به عدد 3.51 درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 3.51 درصــد بیشــتر از دی 1400 برای خرید یک مجموعه کالا ها و خدمات یکســان هزینه کرده اند. در ایــن ماه نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکیها، آشــامیدنی ها و دخانیات با افزایــش 9.3 واحد درصدی به 2.69 درصد رسیده و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بــا افزایش 3.2 واحد درصدی به 2.41 درصد رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *