نوسان نرخ دلار ماندگار نیست

جعفری با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت دارایی های ارزی ایران تصریح کرد: بحران های منطقه ای فروکش خواهد کرد و در نتیجه نرخ ارز در داخل کشور کاهش می یابد؛ یعنی نرخ دلار از کانال فعلی عقب نشینی میکند و قطعا تا سطوح قبلی ریزش خواهد داشت. عباس جعفری، کارشــناس پولی و بانکی در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: افزایش نرخ ارزی که در حال حاضر شــاهد آن هســتیم به دلیل تنش های خاورمیانه اســت و دلیــل بنیادی بــرای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. در این باره باید دقت داشــت که ســرمایه گذار، هم هوشمند است و هم ترســو و در چنین شرایطی تصمیم می گیرد که ســرمایه خود را بــه بازارهای پایدار ماننــد بازارهای طلا و ارز ببــرد، اما تجارب قبلــی نشــان داد که بــا فروکش کردن بحرانها ســرمایه گــذاری و خرید هیجانی در بازار طلاو دلار نیز کاهش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *