واردات خودرو کارکرده باکارت بازرگانی

سید مهدی نیازی اضافه کرد: واردات خودرو اعم از نو و کارکرده می بایست در چارچوب آیین نامــه مصوب دولت و بر اســاس ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله واردات توســط
واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین شده در آیین نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *