وضعیت بسیار خوب در حوزه ارزی

محمدرضا فرزین در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهار کرد: درباره اقدامات انجام شــده در حوزه بانکی میتوان گفت کار خوبی که در بانک مرکزی انجام شده، تفکیک حساب های تجاری و حقیقی است که به ما کمک میکند نظارت بهتری در زمینه پولشویی داشته باشیم. از سوی دیگر اعمال چک با حرکت به سمت الکترونیکی شدن به ابزار قابل اعتمادی در سیستم بانکی تبدیل شده است.وی افزود: در زمینه آسیب شناسی بانکی باید گفت که در نظام بانکی مشکالت بسیاری علیرغم اقدامات صورت گرفته وجود دارد. از منظر بانک مرکزی، یکی از مهمترین مشــکلات در حوزه نظارت بر بانکهاســت که یکی از ابزارهای حل این مسئله بانکداری هوشمند است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *