٩ شرط برای متقاضیان خرید خودرو

شورای رقابت یکشنبه، به دنبال اعتقاد خود بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دســتورالعمل تنظیم بازار خودروها را ابلاغ و منتشر کرده که بر اساسا آن ٩ شرط برای
خرید خودرو از کارخانه تعریف کرده است. طبق دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروهای سواری منصوب شورای رقابت، شرایط خرید خودرو برای متقاضیان تعریف شده است. این شرایط به شرح زیر است: ۱ -حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد. ۲ -دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است. ۳ -متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خورو نزد شرکتهای ایران خودرو و ســایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت ها داشته اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. ۴ -متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. ۵ -انتقال امتیاز و حقوق ناشــی از خرید خودرو، به اشــخاص ثالث حتی به صورت وکالتی و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است. ۶ -امکان صلح در قرارداد وجود ندارد. ٧ -عرضه کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کنند. ۸ -امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد. ۹ -مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *