پرچم زنان بالاست

نوزدهمین دوره بازی های آســیایی با همه فراز و نشــیب هایش به پایان رســید و ورزش ایران در هان گژو عملکردی متوسط داشت. ســقوط جایگاه ایــران و کاهش کمــی و کیفی مدالهای ایــران یک تلنگر بود که نشــان داد ورزش ایران تا چه اندازه در 4 ســال اخیر پســرفت داشــته اما تنها دســتاورد هانگژو تنها ناکامی نبود. در دل همین پســرفت نشــانه هایی
امیدوارکننده وجود داشت. بیتردید مهمترین نقطه روشن ورزش ایران در هانگژو، زنان بودند. آنها که در دل تمامی ناامیدیها، نقطه دل گرم کننده و روشــن کاروان ایران بودند. آنها که در این دوره پرچم ورزش ایران را در خاور دور بالا بردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *