چاره ای جز تک نرخی کردن ارز نداریم

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید با وجود تمام سیاست هایی که با هدف حمایت از وضع معیشتی مردم یا تولیدکنندگان اجرایی شده، هنوز بهترین راهکار تک نرخی کردن ارز است.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در حوزه ارز، تبعیت از واقعیت ها را موضوع مهم و اساسی دانست و دولت را از تکرار سیاست های شکست خورده قبلی برحذر کرد. مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید در زمینه ارز به آن توجه کنیم، بحث تبعیت از واقعیت های اقتصادی است. راهکارهایی که منجر به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز میشود یا با چند نرخی کردن آن، فضایی برای رانت ایجاد میکند، در آینده نه چندان دور خود به معضلی جدید بدل می شوند که مشابه آن را در تجربه دولت گذشته دیدیم.وی با اشاره به تصمیم مهم دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: ما در بخش خصوصی از ابتدای سال تحت تاثیر این تصمیم مهم قرار گرفتیم زیرا ارز ترجیحی که در دولت گذشته اجرایی شده بود، خود به فضایی برای رانت و فساد بدل شد و همین موضوع کار را در مدیریت بازار ارز دشوار کرد. این که پس از اجرای این تصمیم، خود دولت فعلی وارد فضایی نشود که تجربه ای شبیه به گذشته را تکرار کند اهمیت فراوانی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *