چرا ایران واردکننده بنزین شد؟

ایران تا ســال گذشته بخشی از بنزین تولیدی خود را در بازارهای صادراتی عرضه میکرد، اما امروز با تغییر نقش خود، به واردکننده این محصول تبدیل شده است. بررسی ها نشان میدهد که صادرات بنزین در آن بازه زمانی توجیه اقتصادی نداشت، به ویژه آنکه حالا به رغم ادعای اینکه ایران واردکننده بنزین نیست، اما برخی شنیده ها از واردات این محصول حکایت دارد. چنــد روز پیش یورونیوز در گزارشــی از آتش گرفتــن ناگهانی خودروها در شــهر ماراکایبوی ونزوئال نوشــت. هوگو هرناندز رافالی، مدیرعامل اســبق شرکت نفت دولتی ونزوئال، تلویحاً این موضوع را به واردات ســوخت بی کیفیت از ایران نســبت داد و گفت: کارشناســان معتقدند گوگرد ســوخت های وارداتی ایران غلظت بالایی دارد. بنابراین پمپ های بنزین اتومبیل ها در اثر اســتفاده از آن آســیب میبینند و در نهایت دچار آتش سوزی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *