کارگران شهرهای بزرگ باید حقوق بیشتر ی بگیرند

ســید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: توافقی شدن و منطقه ای شدن یک امر مجزا است. در خصوص دستمزد منطقه ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود. وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلان شهرها و با آن هزینه مسکن زندگی میکند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی میکند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی میکند از منظر مســکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی میکند یک اندازه حقوق بگیرند. رئیس مرکز بهبود کســب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: زیر ساخت ســازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است میتوانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه های زیادی میشــود آورد که به این وضع موجود دســت نزنیم. در قانون کار این بحث آمده است ولی هنوز دولت ها نتوانستند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را ســرکوب میکند را ادامه دهیم. در بخش دستمزد منطقهای
فرایند به درستی انجام نمیشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *