کوتاه شدن دست دلالان از قیمت سازی مسکن

با سیستمی شدن تعیین حق کمیسیون املاک و کاهش نفع مشاوران در قیمت گذاری، نقش این صنف در تغییرات قیمت مسکن کاهش می یابد. وزارت راه و شهرســازی در حــال تدوین آیین نامه ای بــرای اجرای قانون جدید کد رهگیری معاملات مســکن است که براساس آن ضمن اجباری شدن صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، ارتباط مســتقیم تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک و دالالان ملکی با قیمت معامله قطع شده و نفع و نقش این صنف در افزایش یا کاهش غیرواقعی قیمت مسکن کاهش پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *