۱۰۰۰قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت آماده سازی شد.

عبدی-اراک | مدیر عامل عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: ۱۰۰۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت در شهر
جدید امیرکبیر، آماده سازی شد.

سعید میرزایی در جریان بازدید مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شهرهای جدید
از شهر جدید مهاجران در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در شهر جدید
امیرکبیر متولی ساخت شهر هستیم و تنها ساخت مسکن در این شهر مورد نظر نیست.
وی با بیان اینکه ضمن ساخت مسکن باید خدمات روبنایی و زیربنایی نیز مورد
توجه باشد افزود: ساخت مسجد، پارک، سالن ورزشی و مدرسه در شهر جدید امیرکبیر
دســتور کار قرار دارد و مقرر شد در ساخت سالن ورزشی ۵۰ درصد نخست کار را
مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس و ۵۰ درصد مابقی را شرکت عمران انجام دهد.
میرزایی افزود: همچنین در ساخت مدرسه نیز ۵۰ درصد ابتدای کار توسط شرکت
عمران و مابقی اقدامات از سوی اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان انجام شود.
مدیر عامل عمران شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر تاکید کرد: قرارداد ساخت
حدود سه هزار واحد مسکن در شهر امیرکبیر با پیمانکار منعقد شده است.
وی افزود: در راســتای طرح جوانی جمعیت آماده ســازی هزار قطعه زمین در
دستور کار قرار دارد که دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد است. مدیرعامل عمران
شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر گفت: در شهر جدید مهاجران نیز قرارداد حدود
۴ هزار واحد با پیمانکار منعقد شده است البته تعهد در این شهر ۵ هزار واحد بوده
که اکنون برای ۸۰۰ واحد فراخوان داده شده تا پیمانکاران در مناقصه شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت
مردم نامگذاری شده گفت: این شعار را شهرهای جدید باید مورد توجه ویژه باشد
که این امر در گرو مشارکت مردم و با واگذاری زمین و ساخت از سوی مردم محقق
می شود. میرزایی بیان کرد: هشت هزار قطعه زمین پیش بینی شده که طرح آماده
سازی در سه محله با ابعاد ۲۰۰ متر انجام شده است و پس از انجام آماده سازی تا
پایان سال انجام و واگذاری زمین به متقاضیان صورت می گیرد.
مدیرعامل شهر جدید عمران امیر کبیر و مهاجران با بیان اینکه امسال به دستور
وزیر راه و شهرسازی باید قطار بین شهری راه اندازی شود، گفت: مصوبه قطار بین
شهری در شورای ترافیک استان و تاییدیه شرکت مادر تخصصی شرکت عمران دریافت
شده و جانمایی ایستگاه قطار انجام و در انتظار مصوبه از راه آهن کل کشور است که
در صورت اخذ تائیدیه فاز نخست عملیات اجرایی ایستگاه و قطار بین شهری آغاز
میشود. میرزایی از پیمانکاران تقاضا کرد در سال جهش تولید برنامه های خود را
طبق زمانبندی اعلام شده پیش ببرند تا رضایتمندی مردم حاصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *