با این همه فشار، چطور اشتباه نکنیم؟

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال خودش را یکی از منتقدان داوری دانست و گفت قرار است نشستی مشترک میان خودش و اعضای این کمیته برگزار شود. پیش از برگزاری این جلسه صحبتهایی در خصوص برکناری خداداد افشاریان رئیس کمیته داوری مطرح شد اما این موضوع در نهایت با ابقای او همراه بود. اشــکان خورشــیدی، داور لیگ برتر در خصوص انتقــادات به داوریها اینگونه صحبت میکنــد: هر هفته بعد از برگزاری مســابقات صحبتهایی در خصوص عملکرد داوران مطرح میشــود اما هفته گذشــته این انتقادات زیاد بود و این موضوع باعث شــد تا مربیان نســبت به موضوع معترض باشــند. در لیگ های گذشــته هم اینگونه بود و در برخی از هفته هــا ایــن اعتراضات به بالاترین حد خود میرســد. در ایــن دوره هم تا به اینجا هفته نهماشــتباهات داوری زیاد بود و صدای تیمها را بالا برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *