جریمه سنگین بانک های متخلف
در حوزه نهضت ملی مسکن

به گزارش از ســازمان امور مالیاتی کشــور، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه ای که بانک مرکزی معرفی میکند، بانکها تسهیالت ملزم۲۰ درصدی را نپردازند به جریمهای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مســکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. به همین دلیل، چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک های متخلف سخن به میان آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *