خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشــور گفت: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املا ک و اسکان کشــور در اختیار سازمان قرار می گیرد، املاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه های خالی ممنوع المعامله میشوند مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مالکان خانه های خالی، پس از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و اگر پرداخت نشــود، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد. اگر ایشان به آن برگ اعتراض کنند، در هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. مستوفی تصریح کرد: پس از طی این فرایند با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه های خالی ممنوع المعامله میشوند و اجازه انتقال به شخص دیگری را نخواهد داشت و اگر دفترخانه ای نسبت به انتقال این موضوع اقدام کند قبل از اینکه مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را بگیرد، متضامنا در پرداخت مالیات مسوول خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *