شرایط بازگشت خانه های مصادره ای از بانک ها به مردم

با تصویب شورای پول و اعتبار، افرادی که ملک مسکونی در رهــن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده اســت، می توانند با رعایت برخی شرایط، ملک تملیکی را در قالب اقاله پس بگیرند.
در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای آن شورا با هدف مســاعدت به افرادی که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشــده اند و بــه همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *