لوکس نشین ها دنبال فرار از مالیات

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مســکونی و باغ ویلا های بیــش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می شــوند در حالی که سال گذشــته رقم دریافتی مالیات از این خانه ها محقق نشد. براساس طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند و در بودجه ســال جاری، ارزش ۱۰ میلیارد تومانی املاک معیار لوکس بودن آنها به شــمار میرفت. به این ترتیب، به نظر میرسد، دولت در لایحه بودجه ســال آینده به طور ضمنی، تورم ۱۰۰ درصدی مسکن یا دست کم املاک لوکس را پذیرفته است. با توجه به اینکه در مسکن در پایتخت طی ۹ ماه اول سال حدود ۳۶ درصد افزایش داشته است و طی ســه ماه آتی نیز احتمال اینکه این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید و با توجه به افزایش قیمتها املاک لوکس افزایش پیدا خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *