هیجان در سلامت روانی جامعه موثر است؟

هیجان به عنوان مولفه مهم روابط اجتماعی و تعیین نوع و وزن ایجاد ارتباط بین افراد جامعه در علوم اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما سئوالی که ذهن بیشتر مردم و مسوولان را درگیر می کند مربوط به نوع برخورد با هیجانات است.. رفتارهای هیجانی کنترل شده به خودی خود هیچ اشکالی به لحاظ اخلاقی در ابعاد فردی و حتی اجتماعی ندارد، اما نوع برخورد با این موضوع نسبت به سطح فرهنگ، طبقات اجتماعی، نگرش های سیاســی، امنیتی و اجتماعی در کشورهای مختلف متفاوت و شاید متناقض است.در علوم روان شناسی نوع هیجان به خوب و بد تقسیم بندی می شود اما باز پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که آیا هیجان را فارغ از خوب و بد بودن می توان با مدیریت خرد و کلان برای تامین سـلامت روان افراد جامعه
مورد استفاده و استناد قرار داد؟ با توجه به اینکه هیجان یکی از رفتارهای بسیار نمادین و ملموس روانی افرادبه شمار می رود، اینکه آیا این موضوع مهم در علم روان شناسی و علوم اجتماعی و پزشکی در تامین سلامت روان جامعه تاثیرگذار است یا نه؟ بهانه گفت وگوی ایرنا مرکز تبریز با یکی از صاحب نظران و کارشناسان علم روان شناسی است. مدیر گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز،سلامت را ظرفیتی معین از رفاه کامل جســمی، روانی و اجتماعی دانست که حتی سلامت معنوی هم بُعدی از آن در نظر گرفته میشود که مساله هیجان در تمام این حوزه ها قابل بحث و بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *