شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه

طــرح مالیات بر عایدی ســرمایه درحالی توســط مجلس نشینان درحال بررسی است که تنها برخی موارد را دربر می گیرد و گفته می شــود شامل یک تا دو درصد افراد جامعه می شود. رسیدگی به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با تصویب موادی از این طرح یازدهم دی ماه در صحن مجلس آغاز شد و تا کنون ماده های یک، سه، چهار، پنج و ۶ این طرح مورد تصویب قرار گرفته و ماده ســه نیز مراعی شده است. اما در این میان سوالی که وجود دارد این است که این طرح در زمان اجرا چه مواردی را در بر می گیرد و شــامل چه مواردی نمی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.