4هزارواحداقتصادی راکد ونیمه‌ فعال تاپایان سال احیا می‌شوند

در راستای اجرای سیاست فعال سازی واحدها و کارخانه های تعطیل شده و راه اندازی مجدد خطوط تولید، ۲۷۰۰ واحد اقتصادی در کشور احیا شده و ۴۰۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال تا پایان سال احیا خواهند شد.
تقویت و حمایــت از بنگاه های کوچک و متوسط از جمله راه کارهای حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است، بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاه های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه فعال همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوســط به عنوان یکی از برنامه های اساسی دولت تاکید فرموده اند. دولت ســیزدهم بــا درک اهمیت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد اقتصادی بر فعال ســازی مجدد کارخانه های راکد و تعطیل و بازگردانــدن کارگران بــه کارخانه ها اهتمام ورزید تا آنجا که طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی را به اجرا در آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *