14 میلیون شغل در جهان نابود می‌شود

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد:بازارکارجهانی طی5سال آینده،با ضعیف‌ترشدن اقتصاد وافزایش تمایل شرکت‌ها به بهره گرفتن وانطباق بافناوری‌ها ی نوینی مانندهوش مصنوعی،درآستانه شوکی عظیم قراردارد. گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد: بازار کار جهانی طی 5 سال آینده، با ضعیف تر شدن اقتصاد و افزایش تمایل شرکتها به بهره گرفتن و انطباق با فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی، در آستانه شوکی عظیم قرار دارد این یافته جدید مجمع جهانی اقتصاد براساس نظرسنجی به دست آمده است که از بیش از 800 شــرکت بزرگ انجام گرفته است. مجمع جهانی اقتصاد که سالانه نشستی با حضور رهبران جهان را در داووس برگزار میکند، دریافته اســت که کارفرمایان انتظار دارند تا سال 2027 بالغ بر 69 میلیون شغل جدید ایجاد کرده 83 میلیون شغل را حذف کنند، اقدامی که منجر به از دســت رفتن خالص 14 میلیون شغل، برابر 2 درصد از نرخ اشتغال کنونی خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *