سیاست های ارزی ضد صادرات است

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: برخی در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، می خواهند صادرکنندگان را زمین گیر و صادرات را سرکوب نمایند. محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با شکل گیری تالار دوم نیما، این امید در دل فعالان بخش خصوصی ایجاد شــد که دولت پذیرفته نرخ واقعی ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرده و از دستوری بودن نرخ جلوگیری کند؛ اما متأسفانه آنچه در عمل رخ داد، نرخ گذاری دستوری ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی آن برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی و به عبارتی صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور بود.وی افزود: در واقع، این دسته از صادرکنندگان نرخ هایی را پیش روی خود میدیدند که فعالیت آنها را مختل میکند. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این در حالی است که تا پیش از آن، دولت برای نزدیک کردن نرخ ارز صادراتی و بازار ارز، امکان فروش اسکناس را در صرافی های مجاز اعلام کرده و اجازه داده بود که صادرکنندگان علیرغم همه سختی ورود ارز به صورت اسکناس، آن را از سایر کشورها به ایران منتقل کرده و از این طریق رفع تعهد ارزی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.