چالش های صنعت گردشگری ادامه خواهد داشت

مدت هاست که از وضعیت نابسامان گردشگری در ایران میگویند و در مقایسه با کشورهای همسایه، وضعیت این صنعت را آشفته میخوانند. اگرچه کرونا ضربه آخر را به گردشگری در ایران و جهان وارد کرد؛ اما تنش های این ضربه به همراه تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی و نبود زیرساخت و تدبیر تا امروز در ایران ادامه دارد. در کنار شیوع بیماری کرونا و چندین موج مرگبار شیوع این ویروس در سالهای گذشته، تحریم های اقتصادی و افزایش تنش بین ایران و آمریکا آمار ورود گردشگران خارجی را به ایران کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.