سال جدید، سال تحول در اقتصاد ایران است

به گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســید احســان خاندوزی در یادداشــتی، سال جدید را سال تحول در اقتصاد خواند. متن یادداشت وی را در ادامه مشاهده میکنید: در سال ۱۴۰۱ ریل گذاری های خوبی برای رشد تولیدات و سرمایهگذاری ها اتفاق افتاد و دستاوردهای قابل توجهی هم رخ داد: رشد عدد سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی، رشد تولیدات کارخانه ها و صنایع، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل مجوزهای کسب وکار و حذف امضاهای طلایی، پرداخت تسهیلات به تولید و اشتغال، کاهش چشمگیر فرار مالیاتی، جهش سرمایه و توان بانکهای دولتی و رکورد صادرات غیرنفتی بسیار بهتر از سالهای گذشته بود و طرحهای عمرانی و آب و انرژی خوبی در استان ها به بهره برداری رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.