چرا سرمایه از بخش مسکن فرار می کند؟

در سال 1390 میزان سرمایه گذاری در بخش ساختمان 256هزار میلیارد تومان برآورد میشد درحالی که عدد سرمایه گذاری در این بخش طی سال 1400 به 150هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش حجم سرمایه گذاری در یکی از مهمترین زیربخشهای اقتصادی را وقتی در کنار آمار خرید مسکن ایرانیان در ترکیه قرار دهیم معنای دقیق تری از چگونگی سرمایه گذاری در این بخش را به دست خواهیم آورد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که ایرانیان هر ماه 600واحد مسکونی در ترکیه خریداری میکنند. این در حالی است که ترکیه از نظر مراکز معتبر رتبه بندی ریسک، دارای ریسک سیاسی- اقتصادی بسیار بالایی است. بنابراین با توجه به این شرایط میزان نااطمینانی به سرمایه گذاری در کشور و بسترهای نامناسب برای حضور سرمایه گذاران آشکارتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.