سازندگان از بازار مسکن فرار کردند

مهدی احمدی، کارشناس سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرگزاری با اشــاره به عقب ماندگی بخش مسکن از تولید، گفته است: تولید مسکن از برنامه ای که باید باشد، عقب هستیم و اتفاقی خاصی نیفتاده است که حالا تورم را کاهش دهد. وی با ذکر این نکته که بخش مسکن وارد رکود عمیقی شده، عنوان کرده است: یک دلیل رکود این است که توان مالی افراد و مصرف کنندگان به شدت ریزش کرده است و توان خرید مسکن ندارند. همین موضوع باعث شده رکود در بازار مسکن اتفاق بیفتد. این کارشــناس سرمایه گذاری و اقتصاد مســکن در واکنش به اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی درباره سهم ۳۰ درصد تولید مسکن در کاهش تورم، تصریح کرده است: با توجه به این شرایط، این حرف، مستدل و منطقی نیست.احمدی با بیان اینکه ما افزایش تولید مسکن نداشتیم و حتی سازندگان در حال خروج از بازار مسکن هستند، متذکر شده است: من خودم خیلی از سازندگان را دیده ام که از حوزه مسکن خارج شده اند و این موضوع، دلایل مختلفی داشته است.وی با ذکر این نکته که ثبات قیمتی در حوزه مسکن وجود ندارد، گفته است: در حال حاضر بازاری برای خرید مسکن وجود ندارد و به اینکه مسکن یک بازار سرمایه ای بوده، کسانی که کار سرمایه ای میکردند، از این بازار خارج شدند و مصرف کنندگان نیز توان خرید ندارند.این کارشناس مسکن در عین حال بیان کرده اســت: قوانینی هم که وجود دارد، قوانین ضد ساخت است؛ یعنی چه شهرداری ها و چه نظام مهندسی، قوانینی را وضع کرده اند که در جهت رشد و سرعت تولید مسکن است و مثل یک ترمز برای ساخت وساز عمل میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.