تحقق تراز مثبت تجاری ایران و سازمان اکو

ســید روح الله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از تجارت 10 میلیارد و 200 میلیون دلاری ایران با اعضای اکو از ابتدای امســال تا پایان مهرماه خبر
داد و گفت: صادرات ایران به اعضای اکو در این مدت 12 میلیون و 345 هزار و 743 تن کالای غیرنفتی به ارزش پنج میلیارد و 886 میلیون و 340 هزار و 344 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه، 23 درصد در وزن
و 2.5 درصد در ارزش افزایش داشت. همچنین واردات کشورمان نیز با 2 میلیون و 593 هزار و 741 تن به ارزش چهار میلیارد و 303 میلیون و 582 هزار و 669 دلار، رشد 1.2 درصدی در وزن و 7.3 درصدی در ارزش داشت. لطیفی خاطرنشان کرد: براســاس آمارهای رســمی، تراز تجاری کشورمان با 9 کشور عضو اکو با پیشی گرفتن صادرات به مثبت 1.6 میلیارد دلار رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.