رکود‌بازار‌خودرو‌در‌راه‌است؟

 صورتهای مالی 3خودروســاز بزرگ کشــور نشان می دهد آنها در 11ماه امسال نزدیک به ۸00هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده اند و این در حالی است که میزان تولید آنها حدودا 30هزار دستگاه بیشتر بوده است. با توجه به این آمار، ایران خودرو، ســایپا و پارس خودرو نزدیک به 4درصد از تولیــد 11ماهه خود را تا پایان بهمن، روانه انبار کرده اند. همچنین آمار تولید ماهانه خودروســازان بزرگ کشور نشان می دهد آنها در بهمن و نسبت به دی، خودروی کمتری به فروش رسانده اند.طبق آمار ارائه شده به بورس، در دی ماه میزان فروش غولهای جاده مخصوص حدوداً 110هزار دستگاه بوده و این در حالی است که فروش آنها در بهمن به۷0هزار دستگاه نیز نرسیده است. با توجه به آمار مربوطه، فروش خودروســازان بزرگ در دومین ماه زمستان و نسبت به ماه نخست این فصل، حدود 43درصد افت کرده است 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *