فرار طلایی از مالیات

عدم تمکین طلافروشان در اتصال به سامانه مؤدیان و ارائه صورتحساب های خود نشانده نده تمایل آنها به عدم شفافیت درآمدشان و جزئیات میزان مبلغ اخذ شده از سوی مشتری است. پس از به الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان 2 موج اعتراضی از سوی صنف طلافروشان در برابر این گام تحولی در نظام مالیاتی ایجاد شد؛ موج اول که به نوعی عملیات روانی فراریان مالیاتی این صنف بود، همزمان شد با اول دی ماه که مکلف شدند به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحسابهای خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند تا درآمدها شفاف و میزان اخذ مبلغ از سوی مشتری مشخص شود؛ در این موج اول که با شکست مواجه شد، شایعه ای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد در حالی که این موضوع صرفاً یک شایعه بود. این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بود. اجرای عملیات روانی اول در شــرایطی اســت که طلافروشــان احتمالا مطلع بودند که آغاز فرایند ارائه صورتحساب های خرید و فروش طلا و جواهر در این سامانه منجر به استقبال مشتریان خواهد شد و به همین دلیل در ابتدا تلاش کردند تا با بهانه دیگری و شایعه سازی مانع اجرای این تکلیف شوند؛ در حقیقت بسیاری از مشتریان از این رویکرد استقبال میکنند زیرا به طور شفاف و واضح مشخص میشود که مبلغ پرداختی توسط آنها بابت چه ردیف هایی از هزینه اجرت، مبلغ طلا و مالیات پرداختی اســت و از پیچیدگی های محاســبه که طلافروشان هنگام معامله در ماشین حساب خود به خریدار نشان میدهند، خواهد کاست و همین امر بسیاری از طلا فروشان را که احتمالا در هنگام فروش، مبلغ مضاعفی را از خریدار دریافت میکردند، نگران کرد. پس از شکست عملیات شایعه سازی آنها در دومین قدم برخی از مغازهها به صورت هماهنگ شده دست به تعطیلی زدند وملزم صدور صورتحســاب الکترونیکی ســبب شد بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دســت به اعتصاب بزنند. البته که این موج نیز مانند عملیات روانی اول در حال شکســت است و بخش قابل توجهی از کسبه طلا مغازههای خود را باز کردند اما در پشت پرده این اعتراضات چه موضوعی نهفته است؟ محتوای اصلی این اعتراض، ممانعت از شفافیت معاملاتی و درآمدی است؛ طلا فروشان در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کردهاند در حالی که یک کارمند یا کارگر مبالغی بیشــتر از یک طلا فروش مالیات پرداخته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *