کار در ایران؟ هیچ وقت نمیگویم هیچ وقت

اینکه یک ایرانی در بزرگترین و مشهورترین باشگاه سوپرلیگ چین فعالیت کند و پستی مهم را در اختیار بگیرد، به خودی خود اتفاق مثبتی است. وقتی تالش مربی 31 سالهای به نام محبی به قهرمانی ختم میشود، این اتفاق شکل بهتــری به خود میگیرد. محبی که حاال در فوتبال ایران نامش ســر زبانها افتــاده و البته در چین هم به دفعات از او صحبت شده، در گفتوگو با ایران ورزشی از احساسی که بعد از قهرمانی با شانگهای دارد حرف میزند و اینکه تیمشان چطور توانست بعد از سالها این افتخار را به دست بیاورد. اول از همه دوســت دارم بدانم بعد از قهرمانی با شــانگ هایپورت در سوپرلیگ چین، آن هم در 31 سالگی چه احساسی داری؟ حتماً میدانید که شانگ هایپورت برای دومین بار عنوان قهرمانی سوپرلیگ چین را به دست آورد. تیم ما در سالهای اخیر و با مربیان بزرگی که در اختیار داشــت، نتوانســت این عنوان مهم را کسب کند اما خوشحالم که امسال و در یک شرایط سخت و جدال با مدعیانی قدرتمند توانستیم قهرمان شویم. این قهرمانی در تاریخ شانگ هایپورت یک دستاورد بزرگ محســوب میشود. با بازیکنانی که در اختیار داشتیم و همچنین هزینه هایی که نسبت به سالهای اخیر کمتر و کمتر شده بود، فکر میکنم نتیجه بزرگی را رقم زدیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *